LAMB

Lamb

Superior Taste and Texture


• Whole Lamb                                

• Lamb Crown Roast

• Lamb Loin Chops

• Bone-Out Lamb Legs

• Lamb Steaks (Bone-In or Boneless)

• Baby Lamb                              

• Lamb Shoulder                           

• Lamb Legs (Domestic or Imported)              

• Lamb Breast                               

• Lamb Racks (Whole or Frenched)                   

• Lamb Loins                               

• Lamb Stew

• Lamb Kabobs

• Ground Lamb

• Lamb Shanks (Fore shanks or Hind Shanks)       

• Goat Cubes

• Goat Chops

• Mutton

                
Domestic or Imported Halal Lamb Available